منطقه آبیاری اصلاندوز

نام منطقه آبیاری: منطقه آبیاری اصلاندوز
 آدرس منطقه :  استان اردبیل-شهرستان اصلاندوز-خیابان امام خمینی(ره)-کمپ قره قباق
 شماره تماس :  04532743180 و 04532742871
شماره دورنگار :   04532742871
نام مدیر منطقه : اسماعیل رنجبر


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۵۶