اداره آبیاری تازه کند

نام اداره آبیاری: اداره آبیاری تازه کند
 آدرس اداره :  استان اردبیل-شهرستان پارس آباد-بخش تازه کند
 شماره تماس :  04532773812
شماره دورنگار :  04532773812
نام رئیس اداره : مسلم شکری


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۰۴