ساخت دریچه های فرمانی پیش ساخته برای کانالهای شبکه آبیاری معان

 • بازدید مدیر منابع آب مغان به همراه مدیر عامل شرکت بهره برداری مغان از شبکه آبیاری مغان
  بازدید مدیر منابع آب مغان به همراه مدیر عامل شرکت بهره برداری مغان از شبکه آبیاری مغان
  بازدید مدیر منابع آب مغان به همراه مدیر عامل شرکت بهره برداری مغان از شبکه آبیاری مغان
  در این بازدید مدیران منابع آب مغان و مدیر عامل شرکت بهره برداری مغان از نحوه نصب دریچه های پیش ساخته در کانال L بازدید بعمل آوردند
 • بازدید مهندس بدیهی از تعمیرگاه مرکزی شرکت
  بازدید مهندس بدیهی از تعمیرگاه مرکزی شرکت
  بازدید مهندس بدیهی از تعمیرگاه مرکزی شرکت
  مردان سخت کوش تعمیرات شرکت بهره برداری مغان را در جهت برداشتن موانع در مسیر صدها کیلومتر کانال اصلی شبکه بزرگ مغان و رساندن آب به دست کشاورزان زحمت کش مورد تحسین قرار دادند.
 • معرفی سرپرست جدید شرکت بهره برداری مغان
  معرفی سرپرست جدید شرکت بهره برداری مغان
  معرفی سرپرست جدید شرکت بهره برداری مغان
  ایوب بدیهی به عنوان سرپرست جدید شرکت بهره برداری مغان تعیین شد
 • ساخت 99 عدد دریچه های فرمانی پیش ساخته برای کانال های شبکه بزرگ آبیاری مغان
  ساخت 99 عدد دریچه های فرمانی پیش ساخته برای کانال های شبکه بزرگ آبیاری مغان
  ساخت 99 عدد دریچه های فرمانی پیش ساخته برای کانال های شبکه بزرگ آبیاری مغان
  شرکت بهره برداری مغان جهت کنترل صحیح و جلوگیری از هدر رفت آب نسبت به ساخت دریچه های فرمانی پیش ساخته اقدام نموده و طراحی ساخت این دریچه های توسط کارشناسان مجرب این شرکت انجام گرفته است
Loading
اطلاعیه عقد قرارداد آبیاری
 • تبریک مدیریت و کارکنان شرکت بهره برداری مغان برای آقای مهندس فیروز ندایی

 • آگهی مناقصه عمومی

 • امروز دوشنبه مورخ 99/08/19 تفاق افتاد;

 • مدیر عامل جدید شرکت بهره برداری مغان معرفی شد

 • بعد از ظهر امروز پنج شنبه پانزدهم آبان اتفاق افتاد

 • قبل از ظهر امروز سه شنبه سیزدهم آبان ماه انجام شد؛

 • مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی مغان خبر داد؛

 • به منظور بررسی آخرین وضعیت تاسیسات آبی در مرز انجام شد؛

 • با حضور معاونان حفاظت و بهره برداری و منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل؛ جلسه شورای هماهنگی بهره برداری از منابع آب مغان برگزار ش

 • مدیر امور منابع آب مغان خبر داد؛

Loading