مصاحبه جناب آقای مهندس ایوب بدیهی، مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان با روزنامه سراسری تجارت

مصاحبه جناب آقای مهندس ایوب بدیهی، مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان با روزنامه سراسری تجارت
جناب آقای مهندس بدیهی در این مصاحبه به نقش پررنگ آب منطقه ای اردبیل در توانمندسازی شرکت بهره برداری جهت خدمت به کشاورزان اشاره کرد و در ادامه افزود

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان در راستای سیاست های نوین دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختار نظام اقتصادی و کاهش تصدی گری بخش دولتی براساس توافق نامه سه جانبه وزارت نیرو، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه وقت طی شماره 206 مورخ 26/12/1370 نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان گرمی به ثبت رسیده و فعالیت عملی این شرکت از جمله مدیریت بهره برداری، نگهداری و تعمیر شبکه وسیع مغان از نیمه دوم سال 72 و در قالب قراردادهای منعقده با سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی و اردبیل آغاز شده است ،این شرکت جزء شرکت های وابسته به وزارت نیرو بوده و حدود 24 درصد سهام شرکت نیز متعلق به وزارت نیرو (آب منطقه ای و مدیریت منابع آب ایران) بوده که پس از اجرایی شدن ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی از طریق سازمان خصوصی سازی در شرایط فعلی سهامداران شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان شامل شرکت سوداش توپراق، کشت و صنعت پارس، کشتو صنعت اسلامی مغان، شرکت خدمات فنی و مهندسی آب آوران مغان و کارکنان شرکت بهره برداری مغان در قالب سهام ترجیهی میباشد. ایوب بدیهی، مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی مغان، در گفتگو با تجارت ضمن معرفی این شرکت به تشریح فعالیتهای آن پرداخت. وی از سال 75 در این شبکه استخدام شده و در پست های مختلفی در طول خدمت مشغول بوده است که از آن جمله میتوان به کارشناس بهره برداری، رئیس اداره آبیاری جعفرآباد، مدیر امور کارکنان و رفاه، مدیر هماهنگی مناطق چهارگانه، مدیر منطقه آبیاری پارس آباد، معاون مالی و پشتیبانی، قائم مقام شرکت و ... اشاره کرد. حدود 2 سال است که وی به عنوان مدیر عامل شرکت بهره برداری مغان در خدمت کشاورزان محترم منطقه است.

 تجارت: روش کار شرکت به چه صورتی است؟

مهندس بدیهی: مهم ترین ماموریت وفلسفه وجودی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان تامین آب مورد نیاز کشاورزی در سطح شبکه وسیع مغان میباشد. این امر با توجه به محدودیت های منابع آبی و کاهش های صورت گرفته در سطح کشور از نظر منابع آبی و خشکسالی های اتفاق افتاده روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . از آنجائیکه یکی از پارامترهای  مهم در امر کشاورزی و خصوصاً راندمان تولید محصولات، آب  میباشد و نحوه تامین آب مورد نیاز خصوصا از منظر مطلوبیت تامین و به موقع بودن آب تامین شده در ارتقاء عملکرد تولید محصولات موثر است و از طرفی در سطح منطقه مغان معیشت بخش اعظم ساکنین از طریق کشاورزی تامین میگردد لذا توجه به مقوله آب و تامین آن و هم چنین توزیع عادلانه مناسب آن در بین مشترکین از دغدغه های اصلی این شرکت میباشد. شرکت بهره برداری به همین منظور و برای تخصیص، انتقال و توزیع عادلانه آب در بین مشترکین شبکه به تعداد 8000 مشترک بخش خصوصی و شرکت های عظیم کشت و صنعت مغان، پارس، اراضی پمپاژ هشت، اراضی تحت ید سپاه و سایر بخش های دولتی با اقدام به تفکیک جغرافیایی حوزه عملیاتی اقدام به ایجاد مناطق آبیاری در اصلاندوز، شهرک، پارس آباد و بیله سوار و همچنین ادارات آبیاری جعفرآباد و تازه کند نموده است. روش کار شرکت براساس تجربه های کسب شده براین محور استوار بوده که شرکت در ابتدای هر سال زراعی با تدوین و تنظیم برنامه جامع آب که براساس سطوح زیر کشت، الگوی کشت غالب منطقه و نیاز آبی محصولات براساس سند ملی و ... تهیه شده در فرآیند تخصیص و توزیع آب مورد نیاز زارعین پس از جمع آوری نیازهای منطقه درقالب برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت و سناریوهای مختلف از طریق سد میل و مغان تامین و از طریق کانال اصلی به مناطق آبیاری جهت توزیع به اراضی کشت شده انتقال می یابد در این راستا زارعین براساس معرفینامه ارائه شده خدمات کشاورزی با حضور در منطقه مربوطه نسبت به عقد قرارداد آبیاری و براساس الگوی کشت معرفی شده اقدام و عوامل توزیع شرکت که در ارتباط مستقیم با مشترکین میباشند براساس قرارداد آبیاری منعقد شده و کارت آبیاری صادره نسبت به تامین آب مورد نیاز محصولات کشت شده اقدام مینمایند.

 تجارت: مهمترین پروژه های شرکت در چه حوزه ای و با چه مشخصاتی بوده است؟

مههندس بدیهی: اصلی ترین پروژه های شرکت که همه ساله در قالب قراردادهای مبادله شده با آب منطقه ای اردبیل از طریق شرکت انجام می گردد عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه مغان میباشد. با توجه به اینکه بهره  برداری اصولی و بهینه از شبکه صرفاً در صورت نگهداری اصولی از تاسیسات آبی نظیر کانالها، سد، ایستگاههای پمپاژ زهکشها و ..... مقدور میباشد لذا این شرکت همه ساله در قالب قراردادهای مبادله شده نگهداری و تعمیرات شبکه نسبت به رفع نواقص موجود سازه های آبی شبکه اقدام مینماید. عملیاتلایروبی کانال ها، زهکش ها و ابنیه های فنی با استفاده از دستگاههای بیل مکانیکی و عملیات لایروبی دستی کانالها و تاسیسات وابسته، رفع گرفتگی کالورت ها و سیفون ها، دفع علف، نی برداری و اجسام زاید بر روی بدنه و برم کانال ها، زنجیرکشی کانالها، عملیات مختلف بتن ریزی در سطح شبکه و محل های مورد نیاز نظیر سطوح بتنی ابنیه های هیدرولیکی و سازه های آبی، انجام عملیات خاکی مورد نیاز شبکه اعم از کانال کنی، خاکریزی، رگلاژ و تسطیح سطوح مورد نیاز و نگهداری و تسطیح جاده های سرویس شبکه به منظور تردد عوامل توزیع در سطح شبکه، نگهداری و تعمیرات تجهیزات فلزی و هیدرومکانیکال، رفع نواقص و تعمیر ایستگاهای پمپاژ بخشی از عملیات اجرایی شرکت در حوزه نگهداری شبکه است که به منظور ایجاد بستر مناسب و تسهیل عملیات تخصیص، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مشترکین انجام میگردد.

 تجارت: اشتغال زایی این شرکت چند نفر بوده است؟

مهندس بدیهی: از آنجائیکه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان از بدو تاسیس تا خصوصی شدن بصورت انحصاری عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی مغان را عهده دار بوده و پس از خصوصی شدن نیز این عملیات را ادامه میدهد لذا این شرکت با طیف وسیعی از کارشناسان و کارکنان متخصص شبکه روبرو بوده که هر کدام با تجربه ای 15 20 ساله به انحای مختلف در ارائه خدمات به مشترکین شبکه و رونق تولید منطقه و ارتقاء سطح اقتصادی منطقه موثر و دخیل میباشند . در حال حاضر حدود 250 نفر بصورت های مختلف و قراردادهای منعقده در این شرکت مشغول میباشند و ماهیت خدمات ارائه شده از طریق این شرکت به نحوی است که وضعیت اقتصادی و معیشت حدود 800 مشترک بخش خصوصی و سطح عملکرد شرکتهای دولتی در ارتباط تنگاتنگ با سطح عملکرد شاغلین این شرکت میباشد و به نوعی اشتغال آنان نیز بطور غیرمستقیم با نحوه عملکرد این شرکت و سطح مطلوبیت خدمات ارائه شده ارتباط معنی داری دارد.

 تجارت: چه پیشنهاداتی برای بهبود امور شرکت دارید؟

مهندس بدیهی: با توجه به اینکه ماموریت این شرکت استفاده کامل اقتصادی و بهینه از منابع آب محدود می باشد و محدود بودن منابع آبی کشور و خشکسالی های اتفاق افتاده در سنوات ماضی لزوم افزایش راندمان در شبکه های آبیاری و زهکشی را بیش از پیش مهم نموده لذا این شرکت تمامی مساعی خویش را بر این محور استوار نموده که با رعایت اصول بهره برداری و نگهداری و تلاش شبانه روزی کارکنان همواره بر بهبود راندمان و سایر پارامترهای بهره برداری همت نماید و گر چه همواره علیرغم افزایش سطح زیر کشت محصولات در شبکه که با احتساب کشت اول و دوم به حدود 95000 هکتار رسیده از هدر رفت آب جلوگیری و آب کمتری در مقایسه با سنوات قبل برای آبیاری محصوالت وارد شبکه و براساس نیاز آبی محصولات عمل نموده لیکن تداوم امر بهبود پارامترهای بهره برداری و شاخص های مربوط در گرو همکاری سایر عوامل درگیر آب و خاک مقدور میباشد . علی ایحال راهکارهای ذیل جهت تداوم بهبود راندمان شبکه آبیاری مغان میتواند در دستور کار قرار گیرد:

-1 پوشش کیفی کانال اصلی و موقعیت های مشکل دار از نظر نشت آب

 -2پیاده سازی سیستم تحویل حجمی آب در شبکه

 -3اجرای سیستم های مدرن آبیاری (تحت فشار) در اراضی شبکه

-4 جلوگیری از خرد شدن اراضی تحت پوشش شبکه

-5آموزش و ترویج روش های صحیح آبیاری برای کشاورزان از طریق ارگانهای ذیربط

6-بهسازی و ساماندهی انهار درجه سه توسط جهاد کشاورزی

 7 -ترغیب و تشویق مشترکین به مشارکت در امر بهره برداری و نگهداری شبکه

8- طرح و تعیین برنامه جامع الگوی مناسب کشت منطقه با رعایت تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی شبکه

-9 پشتیبانی مناسب مراجع قانونی و قضایی در برخورد با خاطیان شبکه

 تجارت: از مسئولین ارشد کشور چه درخواستی دارید؟

مهندس بدیهی: از آنجائیکه تامین آب مورد نیاز مشترکین شبکه به لحاظ ماهیت خدماتی خاص بوده که معیشت ساکنین منطقه به آن وابسته است لذا موفقیت نهایی در این زمینه مستلزم همکاری همه جانبه کلیه نهادها و ادارات مرتبط می باشد لذا بدون همکاری جهاد کشاورزی، فرمانداری، دادگستری، مدیریت منابع  آب مغان، شرکت آب منطقه ای اردبیل و در سطح کلان وزارت نیرو حصول موفقیت عملی نمیباشد. بنده ضمن تشکر از فرمانداری های محترم پارس آباد و بیله سوار که همواره در مواقع مشکلات در کنار ما بودند و همچنین تقدیر از مسئولین مجموعه آب منطقه ای اردبیل خصوصاً معاونت محترم بهره برداری آب منطقه ای اردبیل امیدوارم این حمایت ها کماکان ادامه دار بوده و انتظار دارم شرکت آب منطقه ای اردبیل و وزارت نیرو با حمایت های خویش و توانمندسازی شرکت بهره برداری یاریگر ما در دستیابی به موفقیت های آتی در مسیر خدمت رسانی به قشر کشاورزان عزیز منطقه باشند.

۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۶
روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان |
تعداد بازدید : ۲۳۶
کد خبر : ۵۷

نظرات بینندگان

یکی از دوستان از مراغه
0
2
0

باتوجه به شناختی که ازجناب آقای مهندس بدیهی در حدود بیست سال گذشته دارم ایشان انسان بسیار دلسوز وصادق ودرستکار ی هستتد آرزوی موفقیت برایشان از خداوند سبحان خواستارم.

ناشناس
0
0
0

با پارتی بازی تو شرکت استخدام میکنن

ناشناس
0
0
1

جناب خاوری هم که سه هزار میلیارد دزدید و برد انسان معصومی بود و دویست و اندی نماینده بر ابقا در وظیفه شان امضا و تاکید کرده بودند.سفارشی استخدام نکنند اونایی که واقعا نیازمندند بیاورند سر کار


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید