منشور اخلاقی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان

منشور اخلاقی

رسالت ما به‌عنوان یک شرکت تخصصی در زمینه‌ی بهره‌برداری ، تعمیرات ، نگه‌داری و خدمات‌پشتیبانی شبکه‌ی آبیاری و زه‌کشی مغان در قالب قرارداد با شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل می‌باشد . برای ایفای این رسالت ما ارزش‌ها و باورهای اخلاقی زیر را اساس کار خود قرار می‌دهیم . تبلور این باورها در منش و کردار هم‌کاران ، شرطی ضروری برای رسیدن به اهداف تعیین شده است ، بنابراین :

 - نظم و انضباط در محل کار .

- آراستگی ظاهری و وقت‌شناسی .

- برخورد خوب با ارباب رجوع و رعایت ادب ، احترام ، نزاکت ، خوش‌رویی نسبت به هم‌کاران و مراجعین .

- انجام امور بر اساس عدل و انصاف بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی و مذهبی ) .

- انجام امور ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن .

- قانون‌مداری و پایداری از قوانین شرکت .

- جلوگیری از مصرف بیهوده‌ی امکانات و اموال شرکت .