تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۱۲,۱۰۴ نفر
۴ نفر
۱۳ نفر
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲۳۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۱۹ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۹/۱۸ ۱۳   کاربر ۷۹   صفحه
۰۹/۱۷ ۲۳   کاربر ۳۱   صفحه
۰۹/۱۶ ۱۹   کاربر ۴۰   صفحه
۰۹/۱۵ ۲۰   کاربر ۴۰   صفحه
۰۹/۱۴ ۱۸   کاربر ۲۱   صفحه
۰۹/۱۳ ۱۵   کاربر ۲۰   صفحه
۰۹/۱۲ ۱۸   کاربر ۵۱   صفحه
۰۹/۱۱ ۳۲   کاربر ۹۷   صفحه
۰۹/۱۰ ۳۴   کاربر ۵۴   صفحه
۰۹/۰۹ ۱۴   کاربر ۱۷   صفحه
۰۹/۰۸ ۷   کاربر ۹   صفحه
۰۹/۰۷ ۲۲   کاربر ۲۶   صفحه
۰۹/۰۶ ۹   کاربر ۲۰   صفحه
۰۹/۰۵ ۲۱   کاربر ۳۶   صفحه
۰۹/۰۴ ۲۲   کاربر ۵۸   صفحه
۰۹/۰۳ ۱۴   کاربر ۲۳   صفحه
۰۹/۰۲ ۶   کاربر ۷   صفحه
۰۹/۰۱ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۸/۳۰ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۹ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۸/۲۸ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۸/۲۷ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۸/۲۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۲۵ ۴   کاربر ۱۵   صفحه
۰۸/۲۴ ۱۶   کاربر ۱۸   صفحه
۰۸/۲۳ ۱۱   کاربر ۱۵   صفحه
۰۸/۲۲ ۳۵   کاربر ۳۹   صفحه
۰۸/۲۱ ۱۴   کاربر ۲۲   صفحه
۰۸/۲۰ ۱۳   کاربر ۲۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۵۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۳۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۰۷ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۲۲ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۳۳ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۱۷ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۵۴ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۴۷ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۰۶۳ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸۸۱ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹۷۰ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۱۵۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۳۳ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۸۱ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۴۵ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۰۱۶ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۲۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۲۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۸۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۵۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۵۸ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۹۰۲ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸۵۰ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۲۷ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
USA
USA
۲,۵۴۳ ۲۶ %
IRN
IRN
۲,۱۹۹ ۲۳ %
ZZZ
ZZZ
۱,۱۲۳ ۱۲ %
IND
IND
۵۹۷ ۶ %
RUS
RUS
۳۹۱ ۴ %
DEU
DEU
۳۱۳ ۳ %
ROM
ROM
۲۸۸ ۳ %
CHN
CHN
۲۷۸ ۳ %
GBR
GBR
۲۲۱ ۲ %
PHL
PHL
۲۰۳ ۲ %
BRA
BRA
۱۸۳ ۲ %
CAN
CAN
۱۸۳ ۲ %
LVA
LVA
۱۷۷ ۲ %
IRL
IRL
۱۶۵ ۲ %
HUN
HUN
۱۶۰ ۲ %
ITA
ITA
۱۵۸ ۲ %
NGA
NGA
۱۵۸ ۲ %
PAK
PAK
۱۵۷ ۲ %
TUR
TUR
۱۲۹ ۱ %
SWE
SWE
۱۰۵ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۶,۰۰۲ ۵۰ %
Chrome
Chrome
۳,۹۱۳ ۳۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۶۷۱ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۳۵۲ ۳ %
Other
Other
۲۷۴ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۰۶ ۲ %
Safari
Safari
۲۰۳ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۷۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۰۶ ۱ %
Edge
Edge
۵۲ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۳ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۷ ۰ %
Opera
Opera
۱۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
میراب ۶
www.moghanab.ir ۴
ممانعت از حق استفاده از آب ب کشاورزی رای هیأت سه نفری توزیع عادلانه آبرای ۴
خدارحم سعیدی ۳
شبکه ابیاری و زهکشی دشت مغان ۳
خشکسالی ۳
اب بهای سال ۹۷ ۹۸ ۳
رنجبر ۲
ماشین ۲
امورآب ۲
تشکیلات شرکت ۲
تعرفه کشاورزی ۲
صنعتی ۲
مدیریت خشکسالی ۲
مدیریت کم آبی ۲
مظفری پیرلو ۲
زاهد قلمی ۲
نقشه امور آب ۲
اسامی کارکنان ۲
پول ابیاری گندم در سال ۹۸ ۲
مناسبت های 29 اردیبهشت ۱
amazon ۱
نقشه نواحی آبیاری مغان ۱
شرکت بهره برداری مغان ۱
کاظم جعفرآبادی ۱
برای تغییر نام قبض آبیاری زمین زیر کشت چه مدارکی لازم است ۱
قانون تثبیت آب زراعی ۱
زمین ۱
حسن صنعتی ۱
مدارک اشتراک آب ۱
خطر شنا درکانال ۱
حسینقلی مظفری پیرلو ۱
شکایت ۱
تعرفه آب بها ۱
رسول باوریان ۱
قاسمی ۱
سهراب اسدی ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۵,۸۲۳ ۵۰ %
Linux ۲,۰۶۵ ۱۸ %
Windows 10 ۱,۵۱۷ ۱۳ %
XP ۹۹۶ ۹ %
Other ۵۷۰ ۵ %
Vista ۲۴۴ ۲ %
iOS ۱۷۱ ۱ %
Windows 8 ۱۵۸ ۱ %
Android ۴۱ ۰ %
Windows 2003 ۶ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %