تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۱۱,۱۸۹ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲۳۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۲۵ ۵   کاربر ۳۲   صفحه
۰۷/۲۴ ۶   کاربر ۱۴   صفحه
۰۷/۲۳ ۷   کاربر ۱۴   صفحه
۰۷/۲۲ ۱۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۷/۲۱ ۱۷   کاربر ۲۰   صفحه
۰۷/۲۰ ۸   کاربر ۹   صفحه
۰۷/۱۹ ۶   کاربر ۱۰   صفحه
۰۷/۱۸ ۲۷   کاربر ۵۶   صفحه
۰۷/۱۷ ۱۷   کاربر ۲۰   صفحه
۰۷/۱۶ ۱۸   کاربر ۵۹   صفحه
۰۷/۱۵ ۱۷   کاربر ۵۷   صفحه
۰۷/۱۴ ۱۳   کاربر ۱۳   صفحه
۰۷/۱۳ ۲۰   کاربر ۴۵   صفحه
۰۷/۱۲ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۷/۱۱ ۲۵   کاربر ۲۷   صفحه
۰۷/۱۰ ۹   کاربر ۱۲   صفحه
۰۷/۰۹ ۲۰   کاربر ۲۲   صفحه
۰۷/۰۸ ۸   کاربر ۱۶   صفحه
۰۷/۰۷ ۶   کاربر ۱۲   صفحه
۰۷/۰۶ ۹   کاربر ۱۱   صفحه
۰۷/۰۵ ۱۶   کاربر ۲۱   صفحه
۰۷/۰۴ ۱۲   کاربر ۲۰   صفحه
۰۷/۰۳ ۱۴   کاربر ۵۷   صفحه
۰۷/۰۲ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۷/۰۱ ۱۷   کاربر ۳۲   صفحه
۰۶/۳۱ ۱۱   کاربر ۲۵   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۲   کاربر ۱۴   صفحه
۰۶/۲۹ ۱۵   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۲۸ ۷   کاربر ۱۲   صفحه
۰۶/۲۷ ۹   کاربر ۱۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۳۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۹۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۹۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۱۳ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۲۹ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۹۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۴۷ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۳۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۰۲۰ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸۳۷ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۷۶ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۰۴۵ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸۷۹ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۱۰ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۰۵۷ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۵۱ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۸۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۶۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۱۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۶۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸۵۵ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۰۳ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷۴۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۶۶ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
USA
USA
۲,۲۲۱ ۲۵ %
IRN
IRN
۱,۹۰۵ ۲۱ %
ZZZ
ZZZ
۱,۰۸۰ ۱۲ %
IND
IND
۵۹۷ ۷ %
RUS
RUS
۳۷۹ ۴ %
ROM
ROM
۲۶۵ ۳ %
DEU
DEU
۲۶۰ ۳ %
CHN
CHN
۲۵۴ ۳ %
PHL
PHL
۲۰۳ ۲ %
GBR
GBR
۲۰۰ ۲ %
BRA
BRA
۱۸۳ ۲ %
CAN
CAN
۱۸۰ ۲ %
LVA
LVA
۱۷۷ ۲ %
HUN
HUN
۱۶۰ ۲ %
IRL
IRL
۱۵۹ ۲ %
NGA
NGA
۱۵۸ ۲ %
PAK
PAK
۱۵۷ ۲ %
ITA
ITA
۱۵۰ ۲ %
TUR
TUR
۱۲۹ ۱ %
DZA
DZA
۱۰۴ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۵,۸۹۴ ۵۳ %
Chrome
Chrome
۳,۳۴۶ ۳۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۶۷۰ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۳۲۷ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۹۶ ۲ %
Safari
Safari
۱۷۸ ۲ %
Other
Other
۱۷۵ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۳۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۸۵ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۲ ۰ %
Edge
Edge
۳۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۶ ۰ %
Opera
Opera
۸ ۰ %
کلمات جستجو شده 
میراب ۶
www.moghanab.ir ۴
خدارحم سعیدی ۳
شبکه ابیاری و زهکشی دشت مغان ۳
خشکسالی ۳
اب بهای سال ۹۷ ۹۸ ۳
رنجبر ۲
ماشین ۲
امورآب ۲
تشکیلات شرکت ۲
تعرفه کشاورزی ۲
صنعتی ۲
مدیریت خشکسالی ۲
مدیریت کم آبی ۲
مظفری پیرلو ۲
زاهد قلمی ۲
اسامی کارکنان ۲
قانون تثبیت آب زراعی ۱
زمین ۱
حسن صنعتی ۱
مدارک اشتراک آب ۱
خطر شنا درکانال ۱
حسینقلی مظفری پیرلو ۱
شکایت ۱
تعرفه آب بها ۱
رسول باوریان ۱
قاسمی ۱
سهراب اسدی ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۵,۷۰۱ ۵۳ %
Linux ۱,۶۵۷ ۱۵ %
Windows 10 ۱,۳۸۰ ۱۳ %
XP ۹۸۱ ۹ %
Other ۴۵۵ ۴ %
Vista ۲۲۴ ۲ %
iOS ۱۴۷ ۱ %
Windows 8 ۱۴۵ ۱ %
Android ۳۰ ۰ %
Windows 2003 ۶ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %