تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۳۱,۰۹۳ نفر
۱ نفر
۲۰ نفر
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۰۱ ۲۰   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۳۱ ۳۰   کاربر ۴۲   صفحه
۰۶/۳۰ ۲۷   کاربر ۶۸   صفحه
۰۶/۲۹ ۳۷   کاربر ۴۸   صفحه
۰۶/۲۸ ۲۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۶/۲۷ ۲۶   کاربر ۳۰   صفحه
۰۶/۲۶ ۳۴   کاربر ۶۳   صفحه
۰۶/۲۵ ۴۵   کاربر ۹۸   صفحه
۰۶/۲۴ ۲۲   کاربر ۳۳   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۳۸   کاربر ۱۸۶   صفحه
۰۶/۲۲ ۶۱   کاربر ۱۱۸   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۷۲   کاربر ۳۵۷   صفحه
۰۶/۲۰ ۴۶   کاربر ۱۴۷   صفحه
۰۶/۱۹ ۲۸   کاربر ۵۵   صفحه
۰۶/۱۸ ۲۸   کاربر ۶۱   صفحه
۰۶/۱۷ ۴۸   کاربر ۷۳   صفحه
۰۶/۱۶ ۳۲   کاربر ۶۶   صفحه
۰۶/۱۵ ۲۹   کاربر ۴۵   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۹   کاربر ۲۵   صفحه
۰۶/۱۳ ۲۵   کاربر ۴۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۳۰   کاربر ۴۷   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۶   کاربر ۱۸   صفحه
۰۶/۱۰ ۲۴   کاربر ۴۷   صفحه
۰۶/۰۹ ۲۶   کاربر ۴۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۳۴   کاربر ۴۳   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۲   کاربر ۲۳   صفحه
۰۶/۰۶ ۲۲   کاربر ۴۲   صفحه
۰۶/۰۵ ۱۸   کاربر ۲۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۳۲   کاربر ۳۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۸۰۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۲۸۵ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۹۷۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۹۵۶ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۸۷۵ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۷۵۹ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۰۱۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۶۵۰ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۳۲۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۵۴۹ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۳۰۱ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۷۲۶ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۴۷۲ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۸۶۳ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۹۲۷ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲,۴۱۹ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۸۲۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲,۰۵۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۹۴۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲,۰۰۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۱۶۱ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۶۱۹ ۶ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲,۵۰۳ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۲۹۰ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷,۹۴۶ ۲۸ %
USA
USA
۷,۱۰۱ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۲,۵۷۹ ۹ %
DEU
DEU
۱,۹۴۷ ۷ %
SWE
SWE
۱,۶۲۳ ۶ %
TUR
TUR
۱,۱۸۹ ۴ %
ROM
ROM
۱,۰۸۷ ۴ %
RUS
RUS
۸۷۸ ۳ %
CHN
CHN
۶۴۷ ۲ %
IND
IND
۶۴۷ ۲ %
GBR
GBR
۵۵۲ ۲ %
CAN
CAN
۳۱۴ ۱ %
ITA
ITA
۲۱۲ ۱ %
PHL
PHL
۲۰۴ ۱ %
IRL
IRL
۱۹۵ ۱ %
FRA
FRA
۱۸۸ ۱ %
BRA
BRA
۱۸۶ ۱ %
LVA
LVA
۱۷۹ ۱ %
HUN
HUN
۱۶۳ ۱ %
NGA
NGA
۱۵۸ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۶,۱۱۲ ۵۲ %
Firefox
Firefox
۱۰,۴۲۵ ۳۴ %
Safari
Safari
۹۶۹ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۹۱۵ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۶۹۹ ۲ %
Other
Other
۶۱۰ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۱۶ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۳۹ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۶۸ ۱ %
Edge
Edge
۱۳۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۰ ۰ %
Opera
Opera
۲۱ ۰ %
کلمات جستجو شده 
کانال آب ۷
میراب ۶
مدیر ابیاری شهرک شهید غفاری ۶
اب بهای تمام شده یونجه ۵
amazon ۵
ممانعت از حق استفاده از آب ب کشاورزی رای هیأت سه نفری توزیع عادلانه آبرای ۴
www.moghanab.ir ۴
بهترین روش جدیدزهکشی زمین شوره زار ۴
شبکه ابیاری و زهکشی سمنان ۴
شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری آذربایجان غربی ۴
شهروز شاددل ۴
عکس رییس بهره بردلری سازمان اب پارس اباد. مغان ۴
قیمت حقابه ۴
قراردادابیاری ۴
رنگ آمیزی ۴
کانال A برگشتی ۳
کار دفتر مطاللات ۳
قراردادابیاریقرارداد99.1400 ۳
اتاق کار گری ۳
ولی صوری ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت بهره برداری مغان ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکش مغان ۳
سایت اداره ابیاری پارس آباد ۳
شرکت سو داش تپراق ۳
روزنامه ۳
بهرام علیمردانی ۳
لباس کار تابستانی مراب ۳
متن درخواست انشعاب زراعی ۳
خدارحم سعیدی ۳
شبکه ابیاری و زهکشی دشت مغان ۳
اب بهای سال ۹۷ ۹۸ ۳
خشکسالی ۳
مدیریت کم آبی ۲
مدیریت خشکسالی ۲
تعرفه کشاورزی ۲
صنعتی ۲
امورآب ۲
اسامی کارکنان ۲
قاسمی ۲
تشکیلات شرکت ۲
ماشین ۲
رنجبر ۲
زاهد قلمی ۲
مظفری پیرلو ۲
شرکت بهره برداری مغان ۲
نقشه امور آب ۲
پول ابیاری گندم در سال ۹۸ ۲
آب زراعی ۲
سازمان اب پارس آباد ۲
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۹,۷۸۲ ۳۴ %
Windows 7 ۷,۹۷۳ ۲۸ %
Windows 10 ۶,۸۱۸ ۲۴ %
XP ۱,۱۸۰ ۴ %
Other ۱,۱۱۲ ۴ %
iOS ۷۱۹ ۳ %
Windows 8 ۴۵۸ ۲ %
Vista ۳۳۹ ۱ %
Android ۲۰۵ ۱ %
Windows 2003 ۷ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %