تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۱۸,۷۳۱ نفر
۱۱ نفر
۱۱ نفر
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۳ ۱۱   کاربر ۱۱   صفحه
۰۷/۰۲ ۱۱   کاربر ۱۵   صفحه
۰۷/۰۱ ۱۵   کاربر ۱۵   صفحه
۰۶/۳۱ ۲۴   کاربر ۲۴   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۴   کاربر ۱۶   صفحه
۰۶/۲۹ ۱۳   کاربر ۲۱   صفحه
۰۶/۲۸ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۲   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۲۶ ۳۰   کاربر ۷۹   صفحه
۰۶/۲۵ ۲۴   کاربر ۴۹   صفحه
۰۶/۲۴ ۲۲   کاربر ۳۵   صفحه
۰۶/۲۳ ۲۳   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۲۲ ۱۰   کاربر ۱۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۳   کاربر ۲۳   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۸   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۱۹ ۳۴   کاربر ۷۲   صفحه
۰۶/۱۸ ۲۵   کاربر ۸۷   صفحه
۰۶/۱۷ ۲۳   کاربر ۷۵   صفحه
۰۶/۱۶ ۱۱   کاربر ۲۴   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۵   کاربر ۴۳   صفحه
۰۶/۱۴ ۲۵   کاربر ۵۵   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۸   کاربر ۳۶   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۸   کاربر ۳۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۹۵   کاربر ۱۰۲   صفحه
۰۶/۱۰ ۷۱   کاربر ۸۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۱۳   کاربر ۱۳   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۲   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۰۷ ۱۲   کاربر ۴۲   صفحه
۰۶/۰۶ ۱۵   کاربر ۲۹   صفحه
۰۶/۰۵ ۲۸   کاربر ۴۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۱۱۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۷۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۲۲ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۵۳۷ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۸۱ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۵۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۰۹ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۰۹۱ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۶۸۱ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۳۹۵ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۵۶۵ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۷۷۶ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۴۸۰ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۵۸۷ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۷۰۳ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۵۱۳ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۰۸۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۱۱۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۱۲۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۲۲۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۳۸۶ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۴۸۹ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۴۰۳ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۴۱۶ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۱۹۱ ۲۶ %
USA
USA
۴,۱۰۴ ۲۶ %
ZZZ
ZZZ
۱,۵۶۴ ۱۰ %
TUR
TUR
۱,۱۶۲ ۷ %
DEU
DEU
۷۷۴ ۵ %
IND
IND
۶۱۹ ۴ %
ROM
ROM
۵۲۶ ۳ %
RUS
RUS
۴۹۰ ۳ %
CHN
CHN
۴۵۸ ۳ %
GBR
GBR
۳۳۴ ۲ %
SWE
SWE
۲۲۱ ۱ %
PHL
PHL
۲۰۳ ۱ %
CAN
CAN
۲۰۱ ۱ %
IRL
IRL
۱۸۶ ۱ %
BRA
BRA
۱۸۴ ۱ %
ITA
ITA
۱۸۳ ۱ %
LVA
LVA
۱۷۸ ۱ %
HUN
HUN
۱۶۲ ۱ %
NGA
NGA
۱۵۸ ۱ %
PAK
PAK
۱۵۷ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۸,۱۹۳ ۴۴ %
Chrome
Chrome
۷,۶۳۳ ۴۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۶۷۴ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۵۲۷ ۳ %
Safari
Safari
۳۹۵ ۲ %
Other
Other
۳۹۱ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۵۸ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۴۳ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۳۸ ۱ %
Edge
Edge
۸۵ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۷ ۰ %
Opera
Opera
۱۳ ۰ %
کلمات جستجو شده 
کانال آب ۷
میراب ۶
amazon ۵
ممانعت از حق استفاده از آب ب کشاورزی رای هیأت سه نفری توزیع عادلانه آبرای ۴
www.moghanab.ir ۴
بهترین روش جدیدزهکشی زمین شوره زار ۴
شبکه ابیاری و زهکشی سمنان ۴
شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری آذربایجان غربی ۴
شهروز شاددل ۴
روزنامه ۳
بهرام علیمردانی ۳
لباس کار تابستانی مراب ۳
متن درخواست انشعاب زراعی ۳
اب بهای سال ۹۷ ۹۸ ۳
شبکه ابیاری و زهکشی دشت مغان ۳
خشکسالی ۳
خدارحم سعیدی ۳
ولی صوری ۳
شرکت بهره برداری آذربایجان غربی ۲
زاهد قلمی ۲
مظفری پیرلو ۲
نقشه امور آب ۲
پول ابیاری گندم در سال ۹۸ ۲
امورآب ۲
تشکیلات شرکت ۲
ماشین ۲
رنجبر ۲
اسامی کارکنان ۲
تعرفه کشاورزی ۲
صنعتی ۲
مدیریت کم آبی ۲
مدیریت خشکسالی ۲
آب زراعی ۲
سازمان اب پارس آباد ۲
رزومه ایوب بدیهی ۲
سوابق ایوب بدیهی ۲
لباس کار تابستانی ۲
قیمت آب بها ۲
بند ۴۳۲۳ ۲
میراب جدید کانال ۱۹ ۲
اب بهای بادام ۲
ایت قبادی ۲
احدالله قبادی ۲
اسم نگهبانان بهرهبرداری ناحیه دو گولمالی ۲
سر برگ شرکت سو داش تپراق ۲
شرکت سو داش تپراق ۲
اخرین تغییرات شرکت ۱
دریچه کانال آب ۱
نمونه یک درخواست پست برق از اداره برای چند نفر ۱
آیین نامه واگذاری انشعاب آب ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶,۶۳۲ ۳۷ %
Linux ۴,۵۴۵ ۲۵ %
Windows 10 ۳,۸۶۹ ۲۲ %
XP ۱,۰۹۴ ۶ %
Other ۷۷۱ ۴ %
iOS ۳۳۰ ۲ %
Vista ۲۷۸ ۲ %
Windows 8 ۲۳۸ ۱ %
Android ۱۰۴ ۱ %
Windows 2003 ۷ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %