تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۲۴,۷۸۹ نفر
۳۱ نفر
۲۰ نفر
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۲۳ ۳۱   کاربر ۳۳   صفحه
۰۱/۲۲ ۲۰   کاربر ۴۶   صفحه
۰۱/۲۱ ۲۷   کاربر ۳۷   صفحه
۰۱/۲۰ ۳۱   کاربر ۳۵   صفحه
۰۱/۱۹ ۱۸   کاربر ۳۲   صفحه
۰۱/۱۸ ۱۹   کاربر ۲۵   صفحه
۰۱/۱۷ ۲۷   کاربر ۵۱   صفحه
۰۱/۱۶ ۲۵   کاربر ۳۴   صفحه
۰۱/۱۵ ۱۸   کاربر ۳۱   صفحه
۰۱/۱۴ ۲۰   کاربر ۲۲   صفحه
۰۱/۱۳ ۳۰   کاربر ۶۲   صفحه
۰۱/۱۲ ۹۱   کاربر ۹۱   صفحه
۰۱/۱۱ ۹۵   کاربر ۱۰۳   صفحه
۰۱/۱۰ ۱۵   کاربر ۲۵   صفحه
۰۱/۰۹ ۱۹   کاربر ۳۵   صفحه
۰۱/۰۸ ۸۴   کاربر ۱۰۶   صفحه
۰۱/۰۷ ۳۳   کاربر ۵۴   صفحه
۰۱/۰۶ ۹   کاربر ۱۱   صفحه
۰۱/۰۵ ۱۱   کاربر ۱۳   صفحه
۰۱/۰۴ ۱۱   کاربر ۵۱   صفحه
۰۱/۰۳ ۸۹   کاربر ۱۰۱   صفحه
۰۱/۰۲ ۲۵   کاربر ۵۳   صفحه
۰۱/۰۱ ۱۲   کاربر ۱۴   صفحه
۱۲/۳۰ ۱۸   کاربر ۲۷   صفحه
۱۲/۲۹ ۲۶   کاربر ۴۸   صفحه
۱۲/۲۸ ۲۲   کاربر ۳۲   صفحه
۱۲/۲۷ ۲۹   کاربر ۵۸   صفحه
۱۲/۲۶ ۳۱   کاربر ۴۳   صفحه
۱۲/۲۵ ۹۸   کاربر ۱۱۹   صفحه
۱۲/۲۴ ۳۱   کاربر ۵۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۴۴۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۹۳۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۷۷۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۸۱۴ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۶۴۶ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۱۶ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۸۸۳ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۳۹۲ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۰۴۶ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۰۸۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۹۴۲ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۲۰۵ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۹۴۴ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۱۴۱ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۳۳۰ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۸۶۸ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۴۹۸ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۷۰۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۵۹۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۶۶۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۹۰۱ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۱۲۵ ۶ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲,۰۲۵ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۷۷۳ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۶,۲۶۸ ۲۹ %
USA
USA
۵,۵۲۰ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۱,۸۸۱ ۹ %
DEU
DEU
۱,۳۴۵ ۶ %
TUR
TUR
۱,۱۶۷ ۵ %
SWE
SWE
۱,۰۳۶ ۵ %
ROM
ROM
۷۸۹ ۴ %
IND
IND
۶۴۳ ۳ %
RUS
RUS
۶۱۹ ۳ %
CHN
CHN
۵۰۷ ۲ %
GBR
GBR
۴۴۰ ۲ %
CAN
CAN
۲۷۹ ۱ %
PHL
PHL
۲۰۴ ۱ %
ITA
ITA
۱۹۲ ۱ %
IRL
IRL
۱۹۱ ۱ %
BRA
BRA
۱۸۶ ۱ %
LVA
LVA
۱۷۹ ۱ %
HUN
HUN
۱۶۲ ۱ %
NGA
NGA
۱۵۸ ۱ %
PAK
PAK
۱۵۸ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۲,۰۷۲ ۴۹ %
Firefox
Firefox
۹,۰۳۰ ۳۷ %
Mozilla
Mozilla
۷۳۷ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۶۹۱ ۳ %
Safari
Safari
۶۷۳ ۳ %
Other
Other
۴۸۳ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۰۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۷۵ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵۷ ۱ %
Edge
Edge
۱۲۶ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۰ ۰ %
Opera
Opera
۱۹ ۰ %
کلمات جستجو شده 
کانال آب ۷
میراب ۶
amazon ۵
شهروز شاددل ۴
شبکه ابیاری و زهکشی سمنان ۴
بهترین روش جدیدزهکشی زمین شوره زار ۴
www.moghanab.ir ۴
شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری آذربایجان غربی ۴
ممانعت از حق استفاده از آب ب کشاورزی رای هیأت سه نفری توزیع عادلانه آبرای ۴
قیمت حقابه ۴
قراردادابیاری ۴
رنگ آمیزی ۴
کانال A برگشتی ۳
قراردادابیاریقرارداد99.1400 ۳
ولی صوری ۳
اتاق کار گری ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت بهره برداری مغان ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکش مغان ۳
کار دفتر مطاللات ۳
خدارحم سعیدی ۳
شبکه ابیاری و زهکشی دشت مغان ۳
اب بهای سال ۹۷ ۹۸ ۳
خشکسالی ۳
بهرام علیمردانی ۳
روزنامه ۳
متن درخواست انشعاب زراعی ۳
لباس کار تابستانی مراب ۳
لباس کار تابستانی ۲
میراب جدید کانال ۱۹ ۲
پول ابیاری گندم در سال ۹۸ ۲
اسم نگهبانان بهرهبرداری ناحیه دو گولمالی ۲
سر برگ شرکت سو داش تپراق ۲
شرکت سو داش تپراق ۲
آب زراعی ۲
سازمان اب پارس آباد ۲
رزومه ایوب بدیهی ۲
سوابق ایوب بدیهی ۲
بند ۴۳۲۳ ۲
قیمت آب بها ۲
شرکت بهره برداری آذربایجان غربی ۲
مدیریت کم آبی ۲
مدیریت خشکسالی ۲
تعرفه کشاورزی ۲
صنعتی ۲
امورآب ۲
اسامی کارکنان ۲
قاسمی ۲
تشکیلات شرکت ۲
ماشین ۲
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۷,۲۶۶ ۳۱ %
Linux ۷,۰۴۸ ۳۰ %
Windows 10 ۵,۴۵۰ ۲۴ %
XP ۱,۱۴۳ ۵ %
Other ۹۴۸ ۴ %
iOS ۵۱۸ ۲ %
Windows 8 ۳۲۶ ۱ %
Vista ۳۰۷ ۱ %
Android ۱۶۱ ۱ %
Windows 2003 ۷ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %