تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۱۷,۳۶۲ نفر
۲ نفر
۱۶ نفر
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۴/۲۲ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۰۴/۲۱ ۲۸   کاربر ۱۰۴   صفحه
۰۴/۲۰ ۱۱   کاربر ۴۸   صفحه
۰۴/۱۹ ۱۳   کاربر ۱۹   صفحه
۰۴/۱۸ ۱۰   کاربر ۴۱   صفحه
۰۴/۱۷ ۱۵   کاربر ۲۱   صفحه
۰۴/۱۶ ۴۳   کاربر ۶۹   صفحه
۰۴/۱۵ ۱۳   کاربر ۱۷   صفحه
۰۴/۱۴ ۱۱   کاربر ۲۳   صفحه
۰۴/۱۳ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۴/۱۲ ۵۸   کاربر ۶۰   صفحه
۰۴/۱۱ ۱۲   کاربر ۲۷   صفحه
۰۴/۱۰ ۱۴   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۰۹ ۹   کاربر ۱۴   صفحه
۰۴/۰۸ ۱۰   کاربر ۳۷   صفحه
۰۴/۰۷ ۱۰   کاربر ۱۳   صفحه
۰۴/۰۶ ۱۷   کاربر ۴۳   صفحه
۰۴/۰۵ ۱۶   کاربر ۳۲   صفحه
۰۴/۰۴ ۸   کاربر ۱۹   صفحه
۰۴/۰۳ ۲۱   کاربر ۳۹   صفحه
۰۴/۰۲ ۱۱   کاربر ۱۴   صفحه
۰۴/۰۱ ۱۷   کاربر ۶۵   صفحه
۰۳/۳۱ ۱۸   کاربر ۴۲   صفحه
۰۳/۳۰ ۱۱   کاربر ۲۵   صفحه
۰۳/۲۹ ۲۱   کاربر ۸۲   صفحه
۰۳/۲۸ ۱۹   کاربر ۵۸   صفحه
۰۳/۲۷ ۱۶   کاربر ۲۹   صفحه
۰۳/۲۶ ۲۱   کاربر ۲۸   صفحه
۰۳/۲۵ ۱۷   کاربر ۳۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹۷۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۹۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۷۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۹۲ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۴۷ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۳۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۸۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۹۹۲ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۴۸۵ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۲۹۲ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۴۰۶ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۶۳۷ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۳۱۵ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۴۶۶ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۵۷۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۴۱۲ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۷۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۰۰۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۰۵۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۱۳۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۳۱۶ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۳۶۵ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۲۵۵ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۲۷۰ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
USA
USA
۳,۷۵۲ ۲۵ %
IRN
IRN
۳,۶۵۵ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۱,۴۸۵ ۱۰ %
TUR
TUR
۱,۱۶۲ ۸ %
DEU
DEU
۶۶۹ ۵ %
IND
IND
۶۰۵ ۴ %
ROM
ROM
۴۷۶ ۳ %
RUS
RUS
۴۵۱ ۳ %
CHN
CHN
۴۳۴ ۳ %
GBR
GBR
۳۱۰ ۲ %
PHL
PHL
۲۰۳ ۱ %
CAN
CAN
۱۹۷ ۱ %
IRL
IRL
۱۸۶ ۱ %
BRA
BRA
۱۸۳ ۱ %
ITA
ITA
۱۷۸ ۱ %
LVA
LVA
۱۷۸ ۱ %
HUN
HUN
۱۶۲ ۱ %
NGA
NGA
۱۵۸ ۱ %
PAK
PAK
۱۵۷ ۱ %
SWE
SWE
۱۲۸ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۷,۹۹۴ ۴۶ %
Chrome
Chrome
۶,۶۹۰ ۳۹ %
IE 6.0
IE 6.0
۶۷۳ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۴۸۱ ۳ %
Other
Other
۳۵۲ ۲ %
Safari
Safari
۳۲۰ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۳۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۳۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۲۹ ۱ %
Edge
Edge
۷۳ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۷ ۰ %
Opera
Opera
۱۲ ۰ %
کلمات جستجو شده 
میراب ۶
amazon ۵
ممانعت از حق استفاده از آب ب کشاورزی رای هیأت سه نفری توزیع عادلانه آبرای ۴
www.moghanab.ir ۴
شهروز شاددل ۴
شبکه ابیاری و زهکشی سمنان ۴
شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری آذربایجان غربی ۴
بهرام علیمردانی ۳
لباس کار تابستانی مراب ۳
روزنامه ۳
اب بهای سال ۹۷ ۹۸ ۳
شبکه ابیاری و زهکشی دشت مغان ۳
خشکسالی ۳
خدارحم سعیدی ۳
زاهد قلمی ۲
مظفری پیرلو ۲
نقشه امور آب ۲
پول ابیاری گندم در سال ۹۸ ۲
امورآب ۲
تشکیلات شرکت ۲
ماشین ۲
رنجبر ۲
اسامی کارکنان ۲
تعرفه کشاورزی ۲
صنعتی ۲
مدیریت کم آبی ۲
مدیریت خشکسالی ۲
میراب جدید کانال ۱۹ ۲
اب بهای بادام ۲
ایت قبادی ۲
احدالله قبادی ۲
اسم نگهبانان بهرهبرداری ناحیه دو گولمالی ۲
سر برگ شرکت سو داش تپراق ۲
شرکت سو داش تپراق ۲
لباس کار تابستانی ۲
بند ۴۳۲۳ ۲
شرکت بهره برداری آذربایجان غربی ۲
آیین نامه عملیاتی واگذاری اشتراک آب ۱
نامه درخواست جهت صدور پروانه و امتیاز آب ۱
امیر طالشی ۱
اخرین تغییرات شرکت ۱
دریچه کانال آب ۱
نمونه یک درخواست پست برق از اداره برای چند نفر ۱
آیین نامه واگذاری انشعاب آب ۱
ساخت عدد 99 ۱
حیدر قاسمی ۱
محاسبه اب ۱
دریافت انشعاب جهت 4واحد ۱
دریافت مبلغ حق تامین آب از مشترک ۱
شرح فعالیتهای شرکت کشت و صنعت مغان ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶,۳۲۹ ۳۸ %
Linux ۴,۰۵۲ ۲۴ %
Windows 10 ۳,۶۲۹ ۲۲ %
XP ۱,۰۷۳ ۶ %
Other ۷۱۳ ۴ %
iOS ۲۷۱ ۲ %
Vista ۲۶۹ ۲ %
Windows 8 ۲۱۲ ۱ %
Android ۹۴ ۱ %
Windows 2003 ۷ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %