تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۲۱,۹۴۳ نفر
۲۹ نفر
۲۳ نفر
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۰/۳۰ ۲۹   کاربر ۳۱   صفحه
۱۰/۲۹ ۲۳   کاربر ۲۴   صفحه
۱۰/۲۸ ۱۸   کاربر ۲۸   صفحه
۱۰/۲۷ ۷۴   کاربر ۹۵   صفحه
۱۰/۲۶ ۲۸   کاربر ۴۰   صفحه
۱۰/۲۵ ۲۸   کاربر ۴۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۳۶   کاربر ۴۲   صفحه
۱۰/۲۳ ۲۵   کاربر ۳۲   صفحه
۱۰/۲۲ ۲۶   کاربر ۵۵   صفحه
۱۰/۲۱ ۱۳   کاربر ۱۴   صفحه
۱۰/۲۰ ۴۷   کاربر ۸۸   صفحه
۱۰/۱۹ ۲۱   کاربر ۳۱   صفحه
۱۰/۱۸ ۱۶   کاربر ۴۸   صفحه
۱۰/۱۷ ۲۸   کاربر ۳۱   صفحه
۱۰/۱۶ ۳۳   کاربر ۶۰   صفحه
۱۰/۱۵ ۲۹   کاربر ۵۵   صفحه
۱۰/۱۴ ۲۳   کاربر ۳۵   صفحه
۱۰/۱۳ ۳۰   کاربر ۴۸   صفحه
۱۰/۱۲ ۱۳   کاربر ۳۱   صفحه
۱۰/۱۱ ۱۹   کاربر ۶۴   صفحه
۱۰/۱۰ ۳۳   کاربر ۴۲   صفحه
۱۰/۰۹ ۳۸   کاربر ۷۹   صفحه
۱۰/۰۸ ۳۶   کاربر ۶۲   صفحه
۱۰/۰۷ ۳۱   کاربر ۶۱   صفحه
۱۰/۰۶ ۲۷   کاربر ۴۳   صفحه
۱۰/۰۵ ۱۴   کاربر ۲۲   صفحه
۱۰/۰۴ ۲۴   کاربر ۳۰   صفحه
۱۰/۰۳ ۱۴۲   کاربر ۲۱۹   صفحه
۱۰/۰۲ ۴۱   کاربر ۹۸   صفحه
۱۰/۰۱ ۱۹   کاربر ۵۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۳۱۸ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۹۸ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۹۹ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۰۳ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۶۲۱ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۱۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۷۶۴ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۲۷۶ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۹۱۰ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۷۹۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۹۸ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۰۰۲ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۷۳۷ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۹۱۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۰۱۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۷۲۵ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۳۱۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۳۲۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۴۵۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۴۶۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۷۱۱ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۸۹۱ ۶ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۷۷۵ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۶۵۴ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۳۵۶ ۲۸ %
USA
USA
۴,۷۴۷ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۱,۶۹۰ ۹ %
TUR
TUR
۱,۱۶۶ ۶ %
DEU
DEU
۱,۰۹۷ ۶ %
ROM
ROM
۶۸۲ ۴ %
SWE
SWE
۶۳۸ ۳ %
IND
IND
۶۳۳ ۳ %
RUS
RUS
۵۸۴ ۳ %
CHN
CHN
۴۹۱ ۳ %
GBR
GBR
۳۹۸ ۲ %
CAN
CAN
۲۶۰ ۱ %
PHL
PHL
۲۰۴ ۱ %
IRL
IRL
۱۹۰ ۱ %
ITA
ITA
۱۸۹ ۱ %
BRA
BRA
۱۸۶ ۱ %
LVA
LVA
۱۷۹ ۱ %
HUN
HUN
۱۶۲ ۱ %
NGA
NGA
۱۵۸ ۱ %
PAK
PAK
۱۵۷ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۰,۱۳۴ ۴۶ %
Firefox
Firefox
۸,۴۶۱ ۳۹ %
IE 6.0
IE 6.0
۶۹۰ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۶۳۹ ۳ %
Safari
Safari
۵۴۵ ۲ %
Other
Other
۴۴۷ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۸۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۶۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵۷ ۱ %
Edge
Edge
۱۱۰ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۵ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۸ ۰ %
Opera
Opera
۱۶ ۰ %
کلمات جستجو شده 
کانال آب ۷
میراب ۶
amazon ۵
شهروز شاددل ۴
شبکه ابیاری و زهکشی سمنان ۴
بهترین روش جدیدزهکشی زمین شوره زار ۴
www.moghanab.ir ۴
شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری آذربایجان غربی ۴
ممانعت از حق استفاده از آب ب کشاورزی رای هیأت سه نفری توزیع عادلانه آبرای ۴
قیمت حقابه ۴
قراردادابیاری ۴
قراردادابیاریقرارداد99.1400 ۳
کانال A برگشتی ۳
ولی صوری ۳
اتاق کار گری ۳
خدارحم سعیدی ۳
شبکه ابیاری و زهکشی دشت مغان ۳
اب بهای سال ۹۷ ۹۸ ۳
خشکسالی ۳
بهرام علیمردانی ۳
روزنامه ۳
متن درخواست انشعاب زراعی ۳
لباس کار تابستانی مراب ۳
لباس کار تابستانی ۲
میراب جدید کانال ۱۹ ۲
پول ابیاری گندم در سال ۹۸ ۲
اسم نگهبانان بهرهبرداری ناحیه دو گولمالی ۲
سر برگ شرکت سو داش تپراق ۲
شرکت سو داش تپراق ۲
آب زراعی ۲
سازمان اب پارس آباد ۲
رزومه ایوب بدیهی ۲
سوابق ایوب بدیهی ۲
بند ۴۳۲۳ ۲
قیمت آب بها ۲
شرکت بهره برداری آذربایجان غربی ۲
مدیریت کم آبی ۲
مدیریت خشکسالی ۲
تعرفه کشاورزی ۲
صنعتی ۲
امورآب ۲
اسامی کارکنان ۲
قاسمی ۲
تشکیلات شرکت ۲
ماشین ۲
رنجبر ۲
زاهد قلمی ۲
مظفری پیرلو ۲
نقشه امور آب ۲
اب بهای بادام ۲
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۷,۰۱۸ ۳۴ %
Linux ۵,۹۴۴ ۲۸ %
Windows 10 ۴,۷۹۰ ۲۳ %
XP ۱,۱۲۷ ۵ %
Other ۸۸۶ ۴ %
iOS ۴۳۵ ۲ %
Vista ۲۹۳ ۱ %
Windows 8 ۲۸۳ ۱ %
Android ۱۳۷ ۱ %
Windows 2003 ۷ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %