تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۳۹,۳۳۴ نفر
۲۹ نفر
۲۸ نفر
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۳۰ ۲۹   کاربر ۳۰   صفحه
۰۲/۲۹ ۲۸   کاربر ۳۷   صفحه
۰۲/۲۸ ۴۰   کاربر ۷۳   صفحه
۰۲/۲۷ ۴۱   کاربر ۶۰   صفحه
۰۲/۲۶ ۳۹   کاربر ۶۵   صفحه
۰۲/۲۵ ۳۹   کاربر ۶۶   صفحه
۰۲/۲۴ ۳۳   کاربر ۳۹   صفحه
۰۲/۲۳ ۳۶   کاربر ۳۸   صفحه
۰۲/۲۲ ۳۳   کاربر ۴۴   صفحه
۰۲/۲۱ ۳۷   کاربر ۴۸   صفحه
۰۲/۲۰ ۳۸   کاربر ۴۸   صفحه
۰۲/۱۹ ۴۵   کاربر ۵۵   صفحه
۰۲/۱۸ ۳۷   کاربر ۹۹   صفحه
۰۲/۱۷ ۳۵   کاربر ۷۴   صفحه
۰۲/۱۶ ۳۵   کاربر ۴۷   صفحه
۰۲/۱۵ ۴۱   کاربر ۴۷   صفحه
۰۲/۱۴ ۳۹   کاربر ۸۷   صفحه
۰۲/۱۳ ۳۸   کاربر ۴۹   صفحه
۰۲/۱۲ ۶۰   کاربر ۹۲   صفحه
۰۲/۱۱ ۳۶   کاربر ۷۴   صفحه
۰۲/۱۰ ۳۷   کاربر ۵۷   صفحه
۰۲/۰۹ ۴۲   کاربر ۸۶   صفحه
۰۲/۰۸ ۲۸   کاربر ۳۳   صفحه
۰۲/۰۷ ۲۷   کاربر ۳۱   صفحه
۰۲/۰۶ ۳۷   کاربر ۳۹   صفحه
۰۲/۰۵ ۴۱   کاربر ۷۶   صفحه
۰۲/۰۴ ۴۰   کاربر ۸۱   صفحه
۰۲/۰۳ ۲۵   کاربر ۲۵   صفحه
۰۲/۰۲ ۳۳   کاربر ۴۵   صفحه
۰۲/۰۱ ۳۸   کاربر ۵۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۳۵۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۶۴۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۴۸۱ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۲۶۷ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۱۵۸ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۱۲۷ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۲۲۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۹۲۲ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۸۲۲ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳,۱۴۴ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۸۵۷ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳,۳۵۴ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳,۱۸۵ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳,۶۰۵ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳,۷۵۰ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲,۹۹۷ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲,۲۵۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲,۵۵۰ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲,۳۹۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲,۵۷۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۹۰۵ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳,۳۶۹ ۶ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳,۲۴۱ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۹۸۷ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۰,۳۶۷ ۲۹ %
USA
USA
۸,۷۲۴ ۲۴ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۰۹ ۱۱ %
DEU
DEU
۲,۶۵۵ ۷ %
SWE
SWE
۱,۹۱۴ ۵ %
RUS
RUS
۱,۶۳۲ ۵ %
ROM
ROM
۱,۴۴۹ ۴ %
TUR
TUR
۱,۱۹۹ ۳ %
CHN
CHN
۷۵۰ ۲ %
GBR
GBR
۷۰۶ ۲ %
IND
IND
۶۶۵ ۲ %
CAN
CAN
۳۵۷ ۱ %
UKR
UKR
۲۲۲ ۱ %
ITA
ITA
۲۲۱ ۱ %
PHL
PHL
۲۰۶ ۱ %
FRA
FRA
۲۰۴ ۱ %
IRL
IRL
۲۰۲ ۱ %
GRC
GRC
۱۹۹ ۱ %
BRA
BRA
۱۸۶ ۱ %
LVA
LVA
۱۸۳ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۲,۸۲۳ ۵۸ %
Firefox
Firefox
۱۰,۹۴۵ ۲۸ %
Safari
Safari
۱,۳۶۰ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۱,۰۸۳ ۳ %
Other
Other
۷۸۸ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۶۷ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۰۶ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۴۶ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۹۲ ۰ %
Edge
Edge
۱۴۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۲ ۰ %
Opera
Opera
۲۳ ۰ %
کلمات جستجو شده 
کانال آب ۷
میراب ۶
آب بها ۶
مدیر ابیاری شهرک شهید غفاری ۶
اب بهای تمام شده یونجه ۵
amazon ۵
احمد نژاد ۵
اختلاف ۴
ممانعت از حق استفاده از آب ب کشاورزی رای هیأت سه نفری توزیع عادلانه آبرای ۴
www.moghanab.ir ۴
بهترین روش جدیدزهکشی زمین شوره زار ۴
شبکه ابیاری و زهکشی سمنان ۴
شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری آذربایجان غربی ۴
شهروز شاددل ۴
عکس رییس بهره بردلری سازمان اب پارس اباد. مغان ۴
رنگ آمیزی ۴
قراردادابیاری ۴
قیمت حقابه ۴
اتاق کار گری ۳
ولی صوری ۳
قراردادابیاریقرارداد99.1400 ۳
کانال A برگشتی ۳
کار دفتر مطاللات ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت بهره برداری مغان ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکش مغان ۳
معرفی مدیران شهرستانها ۳
معرفی رئسای شهرستانها ۳
شرکت سو داش تپراق ۳
روزنامه ۳
بهرام علیمردانی ۳
لباس کار تابستانی مراب ۳
متن درخواست انشعاب زراعی ۳
خدارحم سعیدی ۳
شبکه ابیاری و زهکشی دشت مغان ۳
اب بهای سال ۹۷ ۹۸ ۳
خشکسالی ۳
سایت اداره ابیاری پارس آباد ۳
شناسه ۳
حق الاشتراک ۲
حقابه ۲
معاون ۲
hojght ۲
قیمت آبیاری کاشت پنبه سال نمیه دوم سال1400 ۲
حاجی ۲
شرکت بهره برداری اب زراعی و کشاورزی شهرستان اصلاندوز ۲
شرکت بهره برداری اب زراعی و کشاورزی شهرستان پارس آباد و اصلاندوز ۲
سیستان ۲
جدول اب بهای کشاورزی ۲
مدیر عامل شرکت ۲
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۲,۷۳۶ ۳۵ %
Windows 10 ۹,۳۲۹ ۲۶ %
Windows 7 ۸,۹۷۵ ۲۵ %
XP ۱,۳۹۹ ۴ %
Other ۱,۳۵۳ ۴ %
iOS ۱,۰۲۳ ۳ %
Windows 8 ۷۳۳ ۲ %
Vista ۴۳۸ ۱ %
Android ۲۵۶ ۱ %
Windows 2003 ۹ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %