تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۲۷,۵۵۰ نفر
۱ نفر
۵۲ نفر
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۳۱ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۳/۳۰ ۵۲   کاربر ۶۳   صفحه
۰۳/۲۹ ۳۰   کاربر ۵۰   صفحه
۰۳/۲۸ ۱۵   کاربر ۳۴   صفحه
۰۳/۲۷ ۱۸   کاربر ۲۳   صفحه
۰۳/۲۶ ۹۶   کاربر ۹۸   صفحه
۰۳/۲۵ ۳۱   کاربر ۳۶   صفحه
۰۳/۲۴ ۲۴   کاربر ۲۸   صفحه
۰۳/۲۳ ۳۲   کاربر ۴۰   صفحه
۰۳/۲۲ ۳۰   کاربر ۱۱۲   صفحه
۰۳/۲۱ ۲۷   کاربر ۵۹   صفحه
۰۳/۲۰ ۳۱   کاربر ۴۰   صفحه
۰۳/۱۹ ۲۱   کاربر ۳۵   صفحه
۰۳/۱۸ ۱۹   کاربر ۲۶   صفحه
۰۳/۱۷ ۲۳   کاربر ۳۱   صفحه
۰۳/۱۶ ۲۲   کاربر ۴۰   صفحه
۰۳/۱۵ ۱۰۷   کاربر ۱۵۶   صفحه
۰۳/۱۴ ۱۸   کاربر ۲۰   صفحه
۰۳/۱۳ ۳۸   کاربر ۵۳   صفحه
۰۳/۱۲ ۱۰۰   کاربر ۱۰۸   صفحه
۰۳/۱۱ ۳۲   کاربر ۶۷   صفحه
۰۳/۱۰ ۱۴۷   کاربر ۱۹۹   صفحه
۰۳/۰۹ ۳۳   کاربر ۵۳   صفحه
۰۳/۰۸ ۴۴   کاربر ۵۵   صفحه
۰۳/۰۷ ۳۲   کاربر ۶۳   صفحه
۰۳/۰۶ ۳۴   کاربر ۴۴   صفحه
۰۳/۰۵ ۲۵   کاربر ۳۳   صفحه
۰۳/۰۴ ۱۹۸   کاربر ۲۱۷   صفحه
۰۳/۰۳ ۳۷   کاربر ۵۵   صفحه
۰۳/۰۲ ۱۶   کاربر ۱۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۶۲۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۱۲۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۸۴۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۸۵۳ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۷۹۶ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۶۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۹۳۷ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۴۸۳ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۱۶۱ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۳۷۳ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۰۵۸ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۴۳۰ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۱۹۵ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۳۸۸ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۵۹۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲,۱۲۲ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۶۱۸ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۸۰۰ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۷۷۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۷۸۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۰۰۰ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۳۱۴ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲,۲۷۱ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۹۴۲ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷,۰۰۳ ۲۸ %
USA
USA
۶,۰۹۹ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۲,۴۷۲ ۱۰ %
DEU
DEU
۱,۵۷۵ ۶ %
SWE
SWE
۱,۲۷۴ ۵ %
TUR
TUR
۱,۱۶۸ ۵ %
ROM
ROM
۹۱۳ ۴ %
RUS
RUS
۷۱۲ ۳ %
IND
IND
۶۴۵ ۳ %
CHN
CHN
۵۴۶ ۲ %
GBR
GBR
۴۸۴ ۲ %
CAN
CAN
۲۹۲ ۱ %
PHL
PHL
۲۰۴ ۱ %
ITA
ITA
۲۰۲ ۱ %
IRL
IRL
۱۹۱ ۱ %
BRA
BRA
۱۸۶ ۱ %
LVA
LVA
۱۷۹ ۱ %
HUN
HUN
۱۶۲ ۱ %
NGA
NGA
۱۵۸ ۱ %
PAK
PAK
۱۵۸ ۱ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۴,۰۱۳ ۵۱ %
Firefox
Firefox
۹,۵۱۴ ۳۵ %
Mozilla
Mozilla
۸۴۶ ۳ %
Safari
Safari
۷۷۸ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۶۹۶ ۳ %
Other
Other
۵۱۰ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۲۷ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۲۴ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵۸ ۱ %
Edge
Edge
۱۳۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۰ ۰ %
Opera
Opera
۱۹ ۰ %
کلمات جستجو شده 
کانال آب ۷
میراب ۶
مدیر ابیاری شهرک شهید غفاری ۶
amazon ۵
ممانعت از حق استفاده از آب ب کشاورزی رای هیأت سه نفری توزیع عادلانه آبرای ۴
www.moghanab.ir ۴
بهترین روش جدیدزهکشی زمین شوره زار ۴
شبکه ابیاری و زهکشی سمنان ۴
شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری آذربایجان غربی ۴
شهروز شاددل ۴
عکس رییس بهره بردلری سازمان اب پارس اباد. مغان ۴
قیمت حقابه ۴
قراردادابیاری ۴
رنگ آمیزی ۴
کانال A برگشتی ۳
کار دفتر مطاللات ۳
قراردادابیاریقرارداد99.1400 ۳
اتاق کار گری ۳
ولی صوری ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت بهره برداری مغان ۳
اعضای هیئت مدیره شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکش مغان ۳
روزنامه ۳
بهرام علیمردانی ۳
لباس کار تابستانی مراب ۳
متن درخواست انشعاب زراعی ۳
خدارحم سعیدی ۳
شبکه ابیاری و زهکشی دشت مغان ۳
اب بهای سال ۹۷ ۹۸ ۳
خشکسالی ۳
مدیریت کم آبی ۲
مدیریت خشکسالی ۲
تعرفه کشاورزی ۲
صنعتی ۲
امورآب ۲
اسامی کارکنان ۲
قاسمی ۲
تشکیلات شرکت ۲
ماشین ۲
رنجبر ۲
زاهد قلمی ۲
مظفری پیرلو ۲
شرکت بهره برداری مغان ۲
نقشه امور آب ۲
پول ابیاری گندم در سال ۹۸ ۲
آب زراعی ۲
سازمان اب پارس آباد ۲
رزومه ایوب بدیهی ۲
سوابق ایوب بدیهی ۲
لباس کار تابستانی ۲
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۸,۰۷۶ ۳۲ %
Windows 7 ۷,۵۵۵ ۳۰ %
Windows 10 ۶,۳۰۹ ۲۵ %
XP ۱,۱۵۹ ۵ %
Other ۹۸۷ ۴ %
iOS ۵۸۴ ۲ %
Windows 8 ۳۸۴ ۲ %
Vista ۳۲۳ ۱ %
Android ۱۷۷ ۱ %
Windows 2003 ۷ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %